Biuletyn IPN

  • Biuletyn IPN nr 10 (45) październik 2004  poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Biuletyn nr 4 (137) kwiecień 2017. W numerze tekst poświęcony mamie ks. Jerzego Popiełuszki.  Milena Kindziuk – Bez światłocienia. Dom Popiełuszków.

Redakcja konsekwentnie ukazuje „Polskie Rodziny” – tym razem rodzinę bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Biuletyn nr 10 (143) październik 2017. W numerze trzy teksty poświęcone ks. Jerzemu.

W numerze przypominamy też jednego z ostatnich polskich męczenników komunizmu – ks. Jerzego Popiełuszkę, o którym opowiada m.in. jego przyjaciel ks. Antoni Poniński, obserwator na toruńskim procesie zabójców księdza.

Ksiądz Jerzy:

  1. Milena Kindziuk – Męczeńska noc
  2. Zdawało się im, że go unicestwili… O procesie toruńskim z ks. Antonim Ponińskim rozmawia Katarzyna Maniewska
  3. Jakub Gołębiewski – Bezpieka szuka siebie