Specyfiką homilii jest to, że jest ona publicznie wygłaszana. Ma to bezpośredni wpływ na jej strukturę, formę i konstrukcję. Na odbiór kazania mają też bezpośredni wpływ takie elementy jak natężenie i barwa głosu kapłana, jego gestykulacja, mimika a nawet okoliczności głoszenia homilii.
Ks. Jerzy Popiełuszko w latach 80. stał się znanym kaznodzieją, a jego homilie krążyły w formie nagrań lub odpisów. Po śmierci ks. Jerzego wielokrotnie publikowano treści jego kazań – warto jednak pamiętać, iż na potrzeby publikacji dokonywano niezbędnych zabiegów redakcyjnych. Zapis tekstu homilii może więc odbiegać od formy w jakiej dotarła ona do słuchaczy.
Poniżej znajdują się pliki audio z archiwalnymi nagraniami kazań głoszonych przez ks. Jerzego Popiełuszkę. W dziale "Teksty kazań" można zapoznać się z tekstową wersjami tych homilii. W dziale „Rękopisy” można obejrzeć także przykładowe rękopisy homilii ks. Jerzego.

 

 

Msze za Ojczyznę:

 

Wybierz Strony