Specyfiką homilii jest to, że jest ona wygłaszana publicznie. 

Ma to bezpośredni wpływ na jej strukturę,  formę i konstrukcję. Na odbiór kazania mają też bezpośredni wpływ takie elementy, jak natężenie i barwa głosu kapłana, jego  gestykulacja, mimika, a nawet okoliczności głoszenia homilii. Ks. Jerzy Popiełuszko w latach 80. stał się znanym kaznodzieją, a jego homilie krążyły w formie nagrań lub odpisów. Po śmierci ks. Jerzego wielokrotnie publikowano treści jego kazań – warto jednak pamiętać, iż na potrzeby publikacji dokonywano niezbędnych zabiegów redakcyjnych. Zapis tekstu homilii może więc odbiegać od formy, w jakiej dotarła ona do słuchaczy.


Poniżej można zapoznać się z tekstami kazań ks. Jerzego Popiełuszki w redakcji ks. Zygmunta Malackiego. W dziale „Archiwalne nagrania kazań"  znajdują się pliki audio z archiwalnymi nagraniami kazań głoszonych przez ks. Jerzego. W dziale „Ks. Jerzy prywatnie” można obejrzeć także przykładowe rękopisy homilii ks. Jerzego.

 

 

 

Msze za Ojczyznę (teksty kazań):

 

Wybierz Strony