fot. T.Wesolowski

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Sierpień 81

Wstęp

Kościół katolicki w latach osiemdziesiątych XX w. był ostoją nielegalnej „Solidarności”. Organizowane w wielu kościołach w Polsce Msze Św. za Ojczyznę dawały ich uczestnikom poczucie jedności i siły. Do najbardziej znanych kapelanów „Solidarności” należeli ks. Henryk Jankowski z Gdańska, ks. Kazimierz Jancarz z Krakowa i ks. Jerzy Popiełuszko z Warszawy.

Intro

The Catholic Church in the Eighties of the twentieth century was the mainstay of illegal "Solidarity". Masses for the Homeland organized in many churches in Poland gave their participants a sense of unity and strength. To the most famous chaplains of “Solidarity” belonged: Father Henryk Jankowski from Gdańsk, Father Kazimierz Jancarz from Krakow and Father Jerzy Popiełuszko from Warsaw.

Welcome

 • Dzieciństwo i młodość
  Dzieciństwo i młodość
 • Wojsko
  Wojsko
 • Kleryk, diakon, neoprezbiter
  Kleryk, diakon, neoprezbiter
 • Kapelan „Solidarności”
  Kapelan „Solidarności”
 • Po porwaniu
  Po porwaniu
 • Pogrzeb
  Pogrzeb