photo. T.Wesolowski

Father Jerzy Popiełuszko

August 81

Wstęp

Kościół katolicki w latach osiemdziesiątych XX w. był ostoją nielegalnej „Solidarności”. Organizowane w wielu kościołach w Polsce Msze Św. za Ojczyznę dawały ich uczestnikom poczucie jedności i siły. Do najbardziej znanych kapelanów „Solidarności” należeli ks. Henryk Jankowski z Gdańska, ks. Kazimierz Jancarz z Krakowa i ks. Jerzy Popiełuszko z Warszawy.

Zapraszamy!

Intro

The Catholic Church in the Eighties of the twentieth century was the mainstay of illegal "Solidarity". Masses for the Homeland organized in many churches in Poland gave their participants a sense of unity and strength. To the most famous chaplains of “Solidarity” belonged: Father Henryk Jankowski from Gdańsk, Father Kazimierz Jancarz from Krakow and Father Jerzy Popiełuszko from Warsaw.

Welcome

 • Pope John Paul II at the grave of Fr. Jerzy – June 1987
  At the grave of Fr. Jerzy Popiełuszko
 • Funeral of Fr. Jerzy Popiełuszko – November 3, 1984
  Funeral
 • In front of the St. Stanislaus Kostka Church. Banners after the kidnapping of Fr. Jerzy
  After the kidnapping
 • February 1984
  Masses for the Homeland
 • Fr. Jerzy Popiełuszko among the striking students of the Medical University of Warsaw, February 1981
  Chaplain of „Solidarity”
 • Jerzy Popiełuszko receives the priestly ordinations from Cardinal Stefan Wyszyński
  Clergyman, Deacon, Neo – Presbyter
 • Alfons Popiełuszko as a soldier
  Military service
 • Alfons Popiełuszko as an altar – boy together with his parents
  Childhood and school years