fot. T.Wesolowski

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Sierpień 81

Wstęp

Kościół katolicki w latach osiemdziesiątych XX w. był ostoją nielegalnej „Solidarności”. Organizowane w wielu kościołach w Polsce Msze Św. za Ojczyznę dawały ich uczestnikom poczucie jedności i siły. Do najbardziej znanych kapelanów „Solidarności” należeli ks. Henryk Jankowski z Gdańska, ks. Kazimierz Jancarz z Krakowa i ks. Jerzy Popiełuszko z Warszawy.

Intro

The Catholic Church in the Eighties of the twentieth century was the mainstay of illegal "Solidarity". Masses for the Homeland organized in many churches in Poland gave their participants a sense of unity and strength. To the most famous chaplains of “Solidarity” belonged: Father Henryk Jankowski from Gdańsk, Father Kazimierz Jancarz from Krakow and Father Jerzy Popiełuszko from Warsaw.

Welcome

 • Okopy - wieś rodzinna Alfonsa Popiełuszki
  Dzieciństwo i młodość
 • Przyszły ksiądz Jerzy Popiełuszko w pierwszym rządzie, trzeci od prawej
  Wojsko
 • Kardynał Stefan Wyszyński udziela święceń kapłańskich Jerzemu Popiełuszce
  Kleryk, diakon, neoprezbiter
 • Ks. Jerzy Popiełuszko wśród strajkujących studentów Akademii Medycznej w Warszawie, luty 1981 r.
  Kapelan „Solidarności”
 • Przed kościołem pw. św. Stanisława Kostki. Transparenty po porwaniu ks. Jerzego
  Po porwaniu
 • Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki - 3 listopada 1984 r.
  Pogrzeb